Εγγύηση & Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση 10 χρόνια.

Εάν, παρά τους εκτεταμένους ελέγχους λάβετε τα αγαθά με ελαττώματα, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας βοηθήσει.
Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας και ισχύει για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον καταναλωτή έως το τέλος της περιόδου της εγγύησης. Όσον αφορά την εγγύηση, ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά μέχρι το τέλος της ισχύος της εγγύησης με έξοδα πληρωμένα από την ddsports (ο εγγυητής). Ο καταναλωτής θα λάβει το επισκευασμένο προϊόν ή την αντικατάσταση των αγαθών κατά την κρίση μας. Η εγγύηση ισχύει μόνο για φυσική χρήση και αποζημίωση των καταναλωτών. Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει την αγορά των συμβάσεων, όπου ο αγοραστής εξασκεί εμπορική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.

Δεν υπάρχει δικαίωμα διεκδίκησης εναντίον μας για ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη λειτουργία ή χρήση, ή χρήση βίας ή φυσική φθορά μετά από μεταβίβαση κινδύνου.

Μικρές αποκλίσεις στο σχήμα και το χρώμα των μοντέλων, ιδιαίτερα στις επόμενες παραδόσεις που απορρέουν από τις τεχνικές αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης, δεν είναι ελαττώματα.

Αν θέλετε να επιστρέψετε προϊόντα εκτός από τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@ddsports.gr ή στο τηλέφωνο 694 6552796.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής για, τα προϊόντα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες σας ή δεν μπορούν να επιστραφούν, λόγω της σύνθεσής τους.

Αν είστε ένα νομικό πρόσωπο ή αν αποκτήσατε τα αγαθά για σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της εμπορικής σας δραστηριότητας του ελεύθερου επαγγέλματος σας, το καθιερωμένο κόστος επιστροφής θα πρέπει να καταβληθεί από εσάς, εκτός εάν τα αγαθά που παραδίδονται δεν είναι σύμφωνα με αυτά που παραγγέλθηκαν ή υπάρχει μια έγκυρη καταγγελία σχετικά με τα προϊόντα.